Index of /2019/H.1301/


../
dbdeployer.mp4                   04-Feb-2019 17:23      123602246
dbdeployer.webm                  04-Feb-2019 17:22      112070152
improve_sql.mp4                  04-Feb-2019 19:00      149086809
improve_sql.webm                  04-Feb-2019 18:59      141540824
lateral_mysql.mp4                 04-Feb-2019 17:01      98057011
lateral_mysql.webm                 04-Feb-2019 17:01      90739629
multiplexing_proxysql.mp4             04-Feb-2019 17:00      99456213
multiplexing_proxysql.webm             04-Feb-2019 17:00      88334867
mysql_replication_advance.mp4           04-Feb-2019 16:55      123241828
mysql_replication_advance.webm           04-Feb-2019 16:55      110235264
patterns_anti_patterns.mp4             04-Feb-2019 17:29      117089260
patterns_anti_patterns.webm            04-Feb-2019 17:29      87439327
sync_binlog_use_default.mp4            02-May-2019 01:29      124012748
sync_binlog_use_default.webm            02-May-2019 01:29      101241290
tapping_binlogs.mp4                06-Feb-2019 12:10      127661754
tapping_binlogs.webm                06-Feb-2019 12:10      112795899
unplitmysql.mp4                  03-Feb-2019 09:59      120857569
unplitmysql.webm                  03-Feb-2019 09:59      100188363